Laponia

Laponia som ligger i svenska Lappland är Europas största sammanhängande naturlandskap med så gott som orörd natur. Laponia är det latinska namnet för Lappland.

Laponia omfattar 9 400 kvadratkilometer och inkluderar fyra nationalparker. Dessa är Sarek, Muddus, Padjelanta och Stora Sjöfallet. Det omfattar även två naturreservat, Sjaunja och Stubba. I Laponia ingår även glaciäromådet på Sulitelma, Rapadalens deltaområde och Tjuoltadalen.

Detta landskap präglas av fjäll, glaciär, myr och urskog. Laponia har ett växtliv och fjurliv som är rikt samt att det finns flera hotade arter i detta område. 1996 blev det med på Unescos världsarvslista.  Laponia är ett kombinerat kultur- och naturområde. Detta då samerna ännu idag så som de gjort i flera hundra år använder det som betesmark till sina renar. 

 

 

 

 

 

 

8 Mar 2019